Sativa Integrated Production Certificaat

SATIVA is een door het Portugese Ministerie van Landbouw erkende controle- en certificeringsinstantie en is aangesloten bij het initiatief “Business & Biodiversity B&B “.
Dit initiatief beoogt het agenderen van de bedrijfsvoeringsacties die het behoud van biodiversiteit op de meest uiteenlopende werkterreinen bevorderen.
Het geheel stoelt op geïntegreerde gewasbescherming.
Vroeger werden niet gewenste plantengroei en plantenziekten zo veel mogelijk voorkomen door biologische teeltwijzen. In en vooral na de jaren veertig van de twintigste eeuw zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld. Vele hiervan waren erg betrouwbare middelen voor de land- en tuinbouw en zorgen voor een grotere opbrengst voor de land-, tuin- en bosbouwer. Gaandeweg werd duidelijk dat deze chemische middelen vaak schadelijk waren voor het milieu en dat er resistentie kon optreden, waardoor de effectiviteit van de middelen zou dalen.
De term ‘geïntegreerde gewasbescherming’ houdt in dat de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen zoveel als mogelijk beperkt is en waar mogelijk vervangen door andere vormen van bestrijding, maar niet per se geheel afgeschaft. De aanpak maakt deel uit van wat ‘geïntegreerde landbouw’ wordt genoemd, een landbouw die economische doelstellingen combineert met sociale doelstellingen en doelstellingen op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn.

Toont alle 2 resultaten

Toont alle 2 resultaten