Certificated Winery for Climate Protection

Wineries for Climate Protection (WfCP) is de eerste specifieke certificering van ecologische duurzaamheid voor de wijnsector in Spanje, op zoek naar oplossingen en best practices voor wijnmakerijen.

Het WtCP-certificeringssysteem, ontwikkeld door de Spaanse Wijnfederatie (Federación Española del Vino – FEV), stelt de milieucriteria vast waaraan duurzame wijnhuizen moeten voldoen. Wijnmakerijen die aan deze criteria voldoen, kunnen certificering aanvragen bij bevoegde instanties en, als ze een gunstige beoordeling krijgen op basis van de vastgestelde criteria, krijgen ze het ‘Wineries for Climate Protection’-certificaat dat hen accrediteert als een ecologisch duurzame wijnmakerij.
WfCP-certificering is gericht op voortdurende verbetering en duurzaamheid in wijnmakerijen, gebaseerd op vier hoofdgebieden: vermindering van broeikasgassen (BKG), waterbeheer, afvalvermindering en energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Toont alle 3 resultaten

Toont alle 3 resultaten